.  1. Hämta trafikapplikationen på Google play, (alternativt klicka här och lägg till applikationen på startskärmen i din mobiltelefon.)
  2. Sök efter de senaste trafikhändelserna i ett eller flera relevanta län utifrån din planerade rutt. 
  3. Lägg till nya trafikiakttagelser genom att klicka på plus ikonen nere till höger i trafikapplikationen. 

Trafikhändelser och iakttagelser i det Svenska trafiknätet. Viltolyckor, singelolyckor, avåkningar, mc olyckor, mopedolyckor, vägarbete, trafikvarningar, blixthalka, begränsad framkomlighet